Bases i models per descarregar
Bases dels premis per a l'any 2017 Fitxer
Model candidatura Ajuntament Fitxer
Model candidatura Consell Comarcal Fitxer
Model candidatura línia de negoci innovadora Fitxer