Entrega de premis 2009

Acte d’entrega del premis emprenedors 2009