Ajuntament de Figueres
David Carvajal, telèfon 972 67 42 61. dcarvajal@figueres.org

Consell Comarcal de l’Alt Empordà
Carme Capallera, telèfon 972 51 44 70. ccapallera@altemporda.org

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES
Ajuntament de Figueres, Avinguda Salvador Dalí, 107 (Figueres), 972.032.285
Consell Comarcal de l’Alt Empordà. Registre General. Carrer Nou, 48 de Figueres.