Bases i models per descarregar

  • Bases dels premis per a l'any 2019
  • Formulari de sol·licitud per presentar a l'Ajuntament Figueres
  • Formulari de sol·licitud per presentar a l'Ajuntament Roses
  • Formulari de sol·licitud per presentar al Consell Comarcal de l'Alt Empordà
  • Formulari sol·licitud Premi Innovació
  • Formulari sol·licitud Premi Innovació
  • Formulari sol·licitud Premi Innovació Turística
  • Formulari sol·licitud Premi Innovació Turística